975 67000
 
 
 

Varmebehandling

EU har innført en standard hvor det stilles plantesanitære krav til all treemballasje som
følger med vareimporten. Nå har 118 av 134 land sluttet seg til ISPM 15-konvensjonen.
Også utenfor Europa stilles det krav om varmebehandling.- Nord-Amerika, Syd-Amerika,
Asia, Afrika og Oceania krever nå også kvalifisert varmebehandling av godkjent operatør.
Waba Gruppen garanterer at alle kunder og leverandører i Norge, Sverige og Danmark
som krever det kan få varmebehandlet treemballage.Skriv ut