975 67000
 
 
 

4x fornøyd garanti

Leveringsgaranti


Waba Gruppen har en leveringsgaranti på 24 timer. Med enestående logistikk, lagerstyring og inventarstørrelse, kan vi gå god for denne garantien til deg. Det betyr at du kan kontakte Waba når du er i virkelig knipe, så sørger vi for at du får det den hjelpen du har behov for.

Kvalitetsgaranti


Basert på deres ordre og kvalitetskrav, utfører våre dyktige medarbeidere en grundig og effektiv kontroll. Vi sorterer emballasjen slik at produktene vi leverer til deg oppnår de ønskene du har til kvalitet og mengder.

Prisgaranti


Vi holder det vi lover. Det er vel kjent at den totale strømmen av paller i markedet varierer mye, så gjør også prisen av tre. Enten det er overskudd eller underskudd på paller på markedet garanterer Waba Gruppen at spesielt de kundene som har en skriftlig avtale med oss får de paller, eller paller vi kjøper, til den prisen som begge parter er enige om.

"4x fornøyd"-garanti


For at du ikke skal være i noen tvil om kvaliteten vi har i våre produkter og tjenester får du en "helt fornøyd - garanti." Er ikke kvaliteten på produktene vi leverer i samsvar med de krav og ikke levert innenfor tidsrammen vi har blitt enige om, har du muligheten til å nekte levering og få alle pengene du har betalt tilbake for denne leveransen.


NB! 4x fornøyd-garantien gjelder kun for kunder og leverandører som inngår avtaler med Waba for minst ett år.Kontakt oss vedrørende avtaler om kjøp og salg
Skriv ut